Radovi u Radničkoj: 100 parking mesta - za 90 dana


Parking servis je započeo sa radovima na izgradnji parkirališta
u Radničkoj ulici broj 18, kod vrtića Vilenjak.

Radovi podrazumevaju: izgradnju parkirališta kapaciteta 100 parking mesta ugradnjom betonskih raster ploča, izgradnju i asfaltiranje pristupnih saobraćajnica, izgradnju pešačkih staza postavljanjem behaton ploča, izgradnju atmosferske kanalizacije, uređenje zelenih površina i postavljanje javne rasvete.

Radovi će koštati 35.000.000 dinara, a rok za završetak radova je 90 dana.