Predstavljanje Nacrta regionalnog plana upravlјanja otpadom - izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu


Gradska uprava za komunalne poslove i Međuopštinska radna
grupa za upravlјanje komunalnim otpadom u skladu sa Programom javne rasprave i javnog uvida o Nacrtu regionalnog plana upravlјanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravlјanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028. godine, obaveštava građane, predstavnike zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, stručnu javnost i učesnike Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravlјanje komunalnim otpadom, da će se dana 17. januara 2020. godine, u 11.00 časova, u Skupštini Grada Novog Sada, Plava sala, Ulica Žarka Zrenjanina br. 2, Novi Sad, održati otvoreni sastanak na kojem će se predstaviti Nacrt regionalnog plana upravlјanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalј, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019-2028. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

foto: Pixabay

⠀⠀

Od Kameničke ade do Štranda - Novi Sad dobija izlazak na reku: Brodogradilište i Mornarica novi delovi grada, zgrade, šetališta...