Plaćanje svih računa - i na naplatnim mestima Informatike


Za sada se ovi računi mogu plaćati samo u gotovini

Na svim naplatnim mestima JKP Informatika, građani mogu plaćati sve račune sa istom provizijom kao u Pošti, izuzimajući njihov račun koji će se i dalje naplaćivati bez provizije.

Izlazeći u susret građanima koji plaćaju račun objedinjene naplate stambeno-komunalnih usluga na naplatnim mestima JKP Informatika, omogućeno im je da na tim istim mestima plate i ostale račune, štedeći im pri tome vreme, odlaskom i eventualnim čekanjem na drugim mestima.

izvor: agencije, foto: nsinfo.co.rs

⠀⠀

Od Kameničke ade do Štranda - Novi Sad dobija izlazak na reku: Brodogradilište i Mornarica novi delovi grada, zgrade, šetališta...