Novi Stari grad: Novi poslovni kompleks - umesto Albusa u Radničkoj


Obe zgrade su u veoma lošem stanju i uglavnom se ne koriste

Aktuelnim regulacionim planovima, u Radničkoj ulici 32 predviđena je gradnja poslovnog kompleksa pa je, da bi taj projekat bio realizovan, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala tender za rušenje nekadašnje fabrike sapuna „Albus”, koja je premeštena u Industrijsku zonu.

Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, za uklanjanje dva objekta i raščišćavanje parcele, odabrani izvođač će imati najviše 45 kalendarskih dana.

Za tehničku dokumentaciju za rušenje Uprava je izdvojila 150.000 dinara, dok je kontrola tog projekta koštala 23.340.

Zgrade koje će biti srušene zauzimaju ukupno 1.050 kvadratnih metara zemljišta i nalaze se na dve parcele površine 2.710 kvadrata. Jedan objekat se prostire na 284 kvadrata i ima prizemlje, dva sprata i potkrovlje, na višem delu, odnosno prizemlje i sprat na nižem, dok drugi zauzima oko 762 kvadrata placa i ima prizemlje i sprat, odnosno samo prizemlje na manjem dograđenom delu.

Zbog dugogodišnjeg neodržavanja, obe zgrade su u veoma lošem stanju i uglavnom se ne koriste, osim severoistočnog dela skladišta, u kojem je prodavnica auto-delova, koja je pred iseljenjem, prenosi Dnevnik.

Projektant je predložio da se, zbog što veće bezbednosti, za rušenje zgrada koristi građevinska mehanizacija, odnosno bageri-guseničari sa specijalnim hidrauličnim alatima za drobljenje betona i rezanje armature. Kako je u tehničkom opisu navedeno, krovni pokrivač na oba objekta je delom od valovite azbest-cementne salonit ploče pa bi njegovo uklanjanje trebalo poveriti radnicima obučenim za taj posao. Uklanjanje takvog krova podrazumeva njegovo skidanje, pakovanje i transport do deponije predviđene za tu vrstu otpada. Osim toga, neophodno je preduzeti sve potrebne mere da se spreči emisija azbesta i materijala koji ga sadrže u vazduh, ali i njegovo ispuštanje u vodu.

Nakon uklanjanja svih objekata i temelja, infrastrukture i ograde, odabrani izvođač će morati i da izravna teren i uredi okolinu.

Imajući u vidu da je rok za podnošenje ponuda 14. januar, te da će najkasnije 25 dana nakon toga biti doneta odluka o dodeli ugovora ili obustavi postupka, rušenje verovatno neće početi do sredine februara.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo

U Novom Sadu dva nova bulevara, 10 km novih saobraćajnih površina - Planira se izgradnja novih mostova...

⠀⠀

Od Kameničke ade do Štranda - Novi Sad dobija izlazak na reku: Brodogradilište i Mornarica novi delovi grada, zgrade, šetališta...