U rekama u Srbiji 100 vrsta riba - sve ugroženije zbog zagađenja i nelegalnog ribolova


Mnogih vrsta riba ima manje u nego pre deceniju dve ili tri

Srpske vode nastanjuje oko 100 vrsta riba, koje su sve ugroženije zbog zagađenja reka, narušavanja staništa i nelegalnog ribolova.

Da bi se zadovoljile potrebe domaćeg tržišta, bilo bi potrebno četiri puta više ribnjaka, za šta postoje uslovi. U našim vodama love se 52 vrste riba.

"Mi primećujemo da mnogih vrsta riba ima manje u nego pre deceniju dve ili tri, a mislimo da su posebno ugrožene vrste koje su interesantne ekonomski. To su dakle pre svega smuđ, šaran i som", navodi za RTS Vladimir Stakić iz Ujedinjenih ribolovca Srbije.

Pod strogom zaštitom su 34 vrste riba. Pre godinu dana trajno je zabranjen izlov kečige, koja je i na Crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode.

"Kečiga je iz jedne porodice riba koja je srodnija ajkulama nego šaranu ili smuđu. To je jedna familija riba koja je stara 200 miliona godina i iz te familije su bile ribe u Dunavu veličine od po pet, šest metara i preko tone teške. Kečiga je riba koja je 1988. hvatana 80 tona, 2008. godine 40 tona", objašnjava dr Deni Porej iz Svetskog fonda za prirodu.

Veliki problem su ribokradice i prekomerni izlov čak i strogo zaštićenih vrsta. Još veći problem je pomor riba. Ove godine inspekcija je zabeležila 15 uginuća ribe, havarijska zagađenja Dunava, Tamiša, Begeja, Ribnice, Ibra, Velike Morave...

"Ono što je takođe veliki problem je kada ribe bivaju ugrožene kontinuiranim zagađenjem odnosno kada teški metali, pesticidi ili druge opasne materije dođu do njihovog krvotoka jetre i tada te ribe bez obzira da li su predatorske ili ne, budu kontaminirane i samim tim šire zaraze i dospevaju u nezdravom obliku do ljudske ishrane", objašnjava direktor Agencije za zaštitu životne sredine Srbije Filip Radović.

Agencija za zaštitu životne sredine godišnje uradi oko 145.000 analiza uzoraka sa 250 mernih mesta. U Vojvodini je voda najzagađenija, a na planinskim rečicama gde je voda najčistija, ribe ugrožava izgradnja minihidroelektrana. Od sledeće godine radiće se i analiza na prisustvo antibiotika i mikroplastike u rekama.

izvor: RTS, agencije, foto: NSinfo