Novi most sa tunelom kroz Petrovaradinsku tvrđavu: Odabrani najbolji na konkursu za novi most na Dunavu


Spajanje keja u Novom Sadu sa Tvrđavom

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije okončala je urbanističko-arhitektonski konkurs za novi most na stubovima nekadašnjeg Mosta Franca Jozefa.

Idejna rešenja s konkursa, na koji je pristiglo pet radova, poslužiće kao osnova za gradnju novog objekta preko Dunava, kao i za uređenja tog dela Novog Sada i Petrovaradina. Za, po mišljenju stručnog žirija, najbolji rad nagrada je četiri miliona dinara, drugoplasiranom autoru sleduje 2,5 miliona, dok trećeplasirani dobija milion dinara. Osim toga, Uprava je odabrala i jedan projekat za otkup po ceni od 200.000 dinara, prenosi Dnevnik.

Učesnici su imali zadatak da predlože prostorno i konstruktivno rešenje novog pešačko-biciklističkog mosta i tunela s pristupnim komunikacijama, kao i vezama s novosadske i petrovaradinske strane.

Najbolje rešenje ponudio je autorski tim inženjera arhitekture Fedor Jurić, Ognjen Graovac i Ivan Šuić kao autori, dok je odgovorni projektan Martina Milošević i konsultanti su Milka Gnjato i Ivan Zuliani. Za prvonagrađeno rešenje žiri je naveo da je elegantno i transparentno, te da most uspešno podseća na stari.

Koncept projekta zasnovan je optimizaciji istorijsko-kulturoloških slojeva Novog Sada i Petrovaradina, odnosno same Tvrđave, pa se most konstrukcijom i izgledom uklapa u celokupan ambijent.

Rešenjem celine koja podrazumeva pristup mostu s Bačke strane autori su uspešno odgovorili na uslove konkursa. Kako je u obrazloženju navedeno, predložili su nove javne sadržaje, koji će povećati atraktivnost prostora, a predvideli su i pristan za čamce, što će omogućiti pristup prostoru s reke. Ispoštovani su uslovi zaštite Petrovaradinske tvrđave, a vođeno je računa o ekološkom aspektu, te su predloženi materijali koji podrazumevaju korišćenje što manje betona i osmišljen je i koncept moguće reciklaže elemenata, odnosno njihova „montaža-demontaža”.

Za drugonagrađeni projekat žiri navodi da je replika Franc Jozefovog mosta sa segmentima koji obezbeđuju korišćenje u natkrivenom prostoru, te predstavlja reinterpretaciju starog objekta prepoznatljive konstrukcije, koja je ovog puta akcentovana intenzivnim koloritom crvene boje. Konstrukcijom most podseća na onaj stari, čak i u funkcionalnom smislu, te pojedini segmenti simbolično asociraju na vagone voza. Iako most nije predviđen za kolski i železnički saobraćaj, žiri navodi, da su autori na diskretan i elegantan način povezali prošlost i budućnost. Elegantne i funkcionalne prilazne rampe na bačkoj strani u kontinuitetu povezuju pešačke i biciklističke staze s mostom.

„Parabola feniksa” je trećeplasirano rešenje, i taj rad je, po mišljenju žirija, u potpunosti razrađen i sadrži veliki broj kvalitetnih grafičkih prikaza. Kako je navedeno, izuzetna hrabrost i smelost dovela je do toga da su pojedini elementi rada, poput konstrukcije mosta, naizgled predimenzionirani, te vizuelno masivniji. Sve konkursnim zadatkom obuhvaćene zone kvalitetno su obrađene na veoma specifičan način, prateći koncept „Parabole feniksa”.


Kako je svojevremeno objašnjeno, cilj konkursa je revitalizacija dela trase nekadašnje pruge, uključujući obnovu Mosta Franca Jozefa i obnova tunela da bi se ostvarila pešačko-biciklistička veza rekreativne zone keja s novosadske strane (veza s Kejom žrtava Racije – Sunčanim kejom i Bulevarom cara Lazara) i podunavskog bedema s petrovaradinske strane (veza s Kameničkim putem preko dela Dunavskog bedema, zatim komunikacija liftom s Gornjom tvrđavom iz zone tunela, i veza s Preradovićevom ulicom i Gornjom tvrđavom u zoni objekata „Lovotursa”).

izvor: dnenvik.rs, agencije, foto: Stare fotografije Novog Sada

Od 1. januara - BESPLATAN vrtić u Novom Sadu