Nova usluga Parking servisa - kupovina elektronske povlašćene parking karte


JKP Parking servis uvelo je novu uslugu - kupovinu elektronske
povlašćene parking karte (ePPK).

Građani koji ispunjavaju propisane uslove, od sada imaju mogućnost da izvrše kupovinu bez dolaska na Blagajnu našeg Preduzeća, da podnesu zahtev i sve obaveze plaćanja regulišu iz udobnosti svog doma ili kancelarije.

Portalu ePPK korisnici mogu pristupiti i preko internet prezentacije JKP „Parking servis”, u odeljku Povlašćene i pretplatne parking karte - Povlašćena stanarska parking kartica.

Prvi korak je registracija na portalu ePPK nakon čega se, unošenjem korisničkog imena i lozinke, popunjava zahtev.

Ukoliko podnosilac zahteva ispunjava neophodne uslove dobiće potvrdu da je zahtev odobren kao i predračun za tražene usluge, koji može da plati elektronski ili u pošti/banci. Po evidentiranju uplate podnosilac zahteva dobija e-mail sa obaveštenjem o aktivaciji i periodu važenja parking karte, kao i spisak ulica u kojima parking karta važi.

Povlašćena parking karta izdaje se na vremenski period od najmanje mesec dana i najviše 12 meseci.