Istorija NS: Liman, Štrand, Ribarac i Most slobode u izgradnji


Limani 1 i 2, i Most slobode u izgradnji

Most je projektovao akademik Nikola Hajdin, uz pomoć saradnika inženjera Gojka Nenadovića i Predraga Želalića.

Most je izveden u sistemu kosih zatega sa dva pilona. Piloni su visine 60 metara na rastojanju od 361 metar. Ukupno ima 48 kablova (zatega). Dužina konstrukcije mosta je 1.382 metra.

Gradnja mosta je trajala 5 godina, ugrađeno je 30.000 kubnih metara betona uz 2.150 tona betonskog gvožđa, kao i 10.000 tona čelika.

Most ima 6 auto traka (po 3 u oba smera) i dve pešačke trake.

foto: Stare fotografije Novog Sada

Istorija NS: Pogled na Liman I u nastajanju