Čistoći 328 miliona dinara iz gradske kase u narednoj godini


Oko 81,4 milion dinara namenjeno je kapitalnim subvencijama

Blizu 328 miliona dinara iz budžeta Grada Novog Sada biće izdvojeno za realizaciju Programa investicionih aktivnosti i usluga JKP „Čistoća” u narednoj godini.

Oko 81,4 milion dinara namenjeno je kapitalnim subvencijama, odnosno za projekat izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju smetlišta u Novom Sadu, kao i za nabavku i postavljanje podzemnih kontejnera. Za usluge iz delatnosti, odnosno održavanje higijene i rad Zimske službe, Grad će „Čistoći” platiti 246,6 miliona dinara.

Ugovorom o sufinansiranju projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog plairanja i Fonda za zaštitu životne sredine, Grada i „Čistoće”, u budžet Novog Sada uplaćeno je 30 miliona dinara. Budući da planirane aktivnosti nisu završene, preostala četiri miliona namenjena su za nastavak ugovorenih obaveza, a isti navodi bili su i u prethodnim Programima investicionih aktivnosti. Osim toga, za prvu fazu sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetlišta u buyet je uplaćeno 44,7 miliona dinara, a pošto projekat nije realizovan do kraja, ostatak novca, nešto više od 37 miliona, kao i ranije, predviđeno je za nastavak tog posla u narednoj godini.

I dok je prethodne dve godine „Čistoća” iz gradske kase dobijala oko 50 miliona dinara za obnovu voznog parka, odnosno kupovinu kamiona za pražnje podzemnih kontejnera, 2020. godine 40 miliona dinara namenjeno je za nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera.

U usluge, za koje će Grad „Čistoći” platiti 246,6 miliona dinara, spada održavanje javne higijene na teritoriji grada (175 miliona), na Petrovaradinskoj tvrđavi (1,3 milion), zatim čišćenje međublokovskog prostora (11,7 miliona), dečjih igrališta i sportskih terena (3,7 miliona), kao i površina za izvođenje pasa (890.000 dinara). Održavanje javnih površina podrazumeva sakupljanje otpadaka, mehaničko čišćenje, pranje, pražnjenje korpi za otpatke, struganje i uređivanje ivičnjaka, trotoara, parkinga i staza, kao i sakupljanje i odvoženje lišća. Osim toga, kao i lane, za uklanjanje divljih deponija gradskom komunalnom preduzeću će biti isplaćeno sedam miliona dinara. Za održavanje higijene tokom manifestacija i vanredno održavanje Grad će platiti devet miliona dinara, dok će rad Zimske službe koštati osam miliona.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

Najveći aquapark na Balkanu - gradiće se u Novom Sadu: Voda u svim bazenima će biti mineralna

"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."