Počela popravka oštećenja na Mostu slobode, radovi 120 dana


Popravka oštećenja trebalo bi da bude završena za 120 dana

U sklopu održavanja mostova na teritoriji Novog Sada, nedavno je počela popravka oštećenja na Mostu slobode.

Postavljeni su znaci s obaveštenjem o radovima i za zabranu kretanja pešaka, kamioni su počeli da dovoze materijal, a u traci do pešačke staze iz pravca Sremske Kamenice nalazi se armaturna mreža i tuda se kreće građevinska mehanizacija.

Održavanje mostova Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije poverila je u septembru novosadskom preduzeću MDJ „Most-NS”, koje će za taj posao dobiti gotovo 19,8 miliona dinara. Popravka oštećenja trebalo bi da bude završena za 120 kalendarskih dana, a novosadsko preduzeće će za sve radove morati da da dve godine garancije, prenosi Dnevnik.

Istoj firmi poveren i pregled mostova na teritoriji Novog Sada, s ocenom stanja i predlogom mera zaštite, i za to im je plaćeno 4,26 miliona dinara.

U okviru pripremnih radova, između ostalog je predviđena i izrada elaborata o popravci pešačkih staza i kolovozne ploče na mostu, zatim postavljanje, održavanje i demontaža saobraćajne signalizacije. Nakon pripreme će uslediti demontaža, uklanjanje i rušenje asfaltnog kolovoza, betonskih ivičnjaka, armiranobetonskih koruba s livenim asfaltom, te rušenje armiranobetonskih konzolnih prepusta kolovozne ploče i demontaža oštećenih čeličnih maski pešačke staze.

Kad sve to bude završeno, počeće betonski i armirački radovi, zatim postavljanje hidroizolacije na novim delovima kolovozne ploče i pešačkim stazama, kao i izrada zaštitnih premaza i tome slični radovi.

Most slobode otvoren je za saobraćaj 1981. godine, a za vreme bombardovanja 1999. je oštećen i nakon toga od 2003. do 2005. godine rekonstruisan. Iz rupa na pešačkim stazama već odavno raste korov, a neretko su udubljenja u asfaltu prekrivena i plastičnom i papirnom ambalažom, prenosi Dnevnik.

izovor: dnevnik.rs, foto: NSinfo

Najveći aquapark na Balkanu - gradiće se u Novom Sadu: Voda u svim bazenima će biti mineralna

"Koliko će značiti novi most pitajte ljude u Begeču, Futogu, na Adicama i Novom naselju i Telepu..."