Akcija obnove šuma: Vojvodinašume traže volontere za nove zasade - 11.000 sadnica za jedan dan


JP "Vojvodinašume" svake godine sprovode obnovu šuma na
površini od oko 2.200 hektara.

Osim toga, izvrši se podizanje novih šuma, kao i melioracija degradiranih šuma, i to na oko 400 hektara.

Za ovaj posao je, pored semena i sadnog materijala, potrebno obezbediti i kvalitetnu radnu snagu.

Pošto zaposlenih radnika nema dovoljno da bi se svi radovi izvršili u optimalnom roku, neophodno je angažovanje usluga po ugovoru, a dobrodošao je i volonterski rad zainteresovanih institucija i pojedinaca.

U Akciji "Zasadi drvo", volonteri i zaposleni u JP "Vojvodinašume" će 03.11.2019. godine zajedno posaditi oko 11.000 sadnica hrasta lužnjaka i crnog bora na području Subotičke peščare, Odžaka i Apatina.

Ukoliko zbog produžene vegetacije sa sadnica hrasta, do tada, ne opadne list, pošumljavanje će biti sprovedeno setvom semena, koje se već nedelju dana sakuplja u semenskim objektima JP "Vojvodinašume".

Nakon dve godine, urod je dobar, pa će biti sakupljene dovoljne količine žira za realizaciju plana pošumljavanja u sezoni jesen 2019. – proleće 2020. a napuniće se i hladnjača u semenskom centru "Morović", gde će žir biti čuvan za narednu sezonu.

Tokom decembra, Akcija će biti nastavljena u Bačkoj Palanci, Plavni, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, gde će se odvijati sadnja sadnica topole.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo