Novi most u Novom Sadu sve bliže: Objavljen poziv za izgradnju mosta - ušće kanala u Dunav


Grad Novi Sad poziva sva zainteresovana domaća ili strana
pravna lica da upute neobavezujuće pisane ponude za uređenje i izgradnju na području ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav.

Za svrhu ovog poziva, pod uređenjem i izgradnjom se podrazumeva preuređenje, adaptacija i/ili izgradnja komercijalne, sportske, kulturne, zabavne, turističke, kongresne, izložbene, marketinške, ugostiteljske i/ili poslovne infrastrukture na području ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav.

Uređenje i izgradnju je moguće izvršiti na prostoru koji je sa istočne i južne strane oivičen kanalom Dunav-Tisa-Dunav i rekom Dunav, dok je odbrambena linija na tzv. „špicu“ realizovana u vidu kejskog zida, a sa severne strane kanala Dunav-Tisa-Dunav je izgrađen zemljani nasip, prenosi Dnevnik.

Nakon analize primljenih Pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajući postupak za uređenje i izgradnju na području ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav. Analizu primljenih Pisama o zainteresovanosti izvršiće radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad. Cilj Grada Novog Sada je da se privlačenjem investicija i otvaranjem novih radnih mesta poboljša kvalitet života lokalnog stanovništva, u konkretnom slučaju kroz uređenje područja ušća kanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav, pristupnih saobraćajnica, biciklističkog i pešačkog povezivanja sa okruženjem i zelenih i drugih slobodnih površina na tom području, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: novisad.rs, jedan od predloga