Uskoro uklanjanje 24 radioaktivna gromobrana sa zgrada u Novom Sadu


NS bi trebalo da ostane bez skoro svih radioaktivnih gromobrana

Uklanjanje 24 radioaktivna gromobrana u Novom Sadu građani će platiti gotovo 13 miliona dinara, a posao je kroz javnu nabavku dodeljen grupi ponuđača iz Beograda.

X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrije, Dom zdravlja Rakovica iz Beograda i MilComerce iz Novog Beograda dobili su posao uklanjanja radioaktivnih gromobrana u Novom Sadu.

Oni su se jedini odazvali na konkurs Gradske uprave za zaštitu životne sredine, a dostavili su ponudu od 10,8 miliona dinara bez PDV-a, što je tek nekoliko hiljada dinara manje od procenjene vrednosti ovog posla.

Ova preduzeća će morati da u roku od 90 dana odnosno tri meseca demontiraju 24 radioaktivna gromobrana na bezbedan i siguran način. Gromobrani će biti transportovani u skladište Javnog preduzeća "Nuklearni objekti Srbije".

Nakon toga, na svim objektima sa kojih su uklonjeni opasni gromobrani, biće postavljeni novi, obični. Ukoliko sve bude kako je planirano, Novi Sad bi trebalo da ostane bez skoro svih radioaktivnih gromobrana - pet godina nakon što je istekao rok za njihovu demontažu. Nekoliko radioaktivnih gromobrana ostaje još u prigradskim naseljima.

izvor: 021.rs, agencije, foto: NSinfo, ilustracija