Svake godine pola miliona neisporučenih pošiljki: Pošta Srbije organizuje javnu prodaju 54.000 paketa


Svake godine u Srbiji skoro pola miliona vrednosnih pisama
preporučenih pošiljaka i paketa ne stigne do naznačenog primaoca.

Ukoliko i pošiljalac ostane van dometa poštara, "Pošte Srbije" organizuju njihovu javnu prodaju. A u ponudi se nađu igračke, parfemi, telefoni, obuća, odeća, pa i kompjuteri.

Pre desetak dana sreću su okušali potencijalni kupci u Kruševcu. U ponudi je bilo 459 predmeta, a početne cene isključivo 50 i 100 dinara. Toliko su cenjene polovne cipele, nakit, veš, odeća, ali i kompjuteri, delovi za automobil, torbe i šminka.

Nakon neuspelog pokušaja uručenja pošiljke primaocu i pošiljaocu - vrednosna pisma, preporučene pošiljke, pakete i ekspres pošiljke se odmah otpremaju. Neregistrovane pošiljke, sudska pisma i pošiljke sa potvrđenim uručenjem otpremaju se svakog 5. i 20. u mesecu, ako ima potrebe i više puta u toku meseca nadležnoj službi.

- Čuvanje robe i drugih predmeta organizovano je po teritorijalnom principu - kažu u "Pošti Srbije".

- Svaka radna jedinica ima u svom sastavu odeljak neisporučivih pošiljaka i korisnik neisporučenu pošiljku može preuzeti u okviru roka čuvanja. Po isteku roka, robu i druge predmete koje poštanska pošiljka sadrži, poštanski operator izlaže javnoj prodaji. Ako je sadržaj poštanske pošiljke podložan kvaru, operator predmetnu pošiljku uništava ili je prodaje neposrednom pogodbom. Poštanski operator ima obavezu da komisijski pregleda neisporučive poštanske pošiljke, što podrazumeva i otvaranje radi utvrđivanja adrese primaoca ili pošiljaoca.

Ukoliko je neisporučeno pismo, ono se komisijski odmah uništava. Poštanska pošiljka koja sadrži robu i druge predmete čuva se jednu godinu od dana komisijskog pregleda. Isprave i druga dokumenta, pronađena u poštanskoj pošiljci, dostavljaju se u roku od 30 dana onome ko ih je izdao.

- Najveći broj neisporučivih pošiljaka je iz Srbije - napominju u "Pošti Srbije". - Pošiljke iz međunarodnog saobraćaja za primaoce u Srbiji, koje nisu mogle biti uručene primaocima, vraćaju se državi porekla, izuzev u veoma retkim situacijama kada sa omota pošiljke nije moguće utvrditi državu porekla pošiljke. Takođe, u odeljku za neisporučive pošiljke se mogu naći i pošiljke koje su poslate iz Srbije za primaoce u inostranstvu, a koje po vraćanju iz inostranstva nije bilo moguće uručiti pošiljaocima u Srbiji.

Javna prodaja se organizuje najmanje jednom godišnje, odnosno češće ukoliko se za to ukaže potreba, u sedištima radnih jedinica.

- Javnost i zainteresovani se redovno obaveštavaju preko sajta "Pošte Srbije", gde je moguće videti mesto i vreme prodaje kao i spisak artikala sa pripadajućim početnim cenama - kažu u ovom preduzeću. - Komisija nadležna za postupanje sa neisporučivim poštanskim pošiljkama procenjuje vrednost robe i utvrđuje njenu početnu cenu polazeći od tržišnih cena ili cena polovne robe ukoliko se radi o takvoj vrsti artikala. Cena nije fiksna, ona može biti viša ili niža od početne cene.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: Alexander Isreb, Pexels