Nove nadstrešnice, klupe i video reklame na stajalištima GSP


U gradu i prigradskim naseljima od juna se uklanja određeni
deo starih i postavljaju se nove nadstrešnice.

Sastavni deo nadstrešnica je klupa, a predviđena je i mogućnost postavljanja elektronskih displejeva bez tona na kojima se emituju reklamno-propagandne i informacione poruke, kao i video zapisi bez tona.

foto: NSinfo, ilustracija