Meteorska kiša između 10. i 13. avgusta


Maksimum aktivnosti imati u noći između 12. i 13. avgusta

Meteorski roj Perseida ove godine će, prema prognozama, maksimum aktivnosti imati u noći između 12. i 13. avgusta kada će moći da se vidi 10 do 15 sjajnih meteora na sat.

Posmatranje meteorske kiše ove godine će ometati Mesec, koji će u to vreme biti skoro pun.

Prosečna aktivnost Perseida je od 50 do 100 meteora na sat u uslovima dobre tame kada nema Meseca, a za posmatranje treba pronaći mesto što dalje od izvora svetla i svetlosnog zagađenja.

Matično telo Perseida je kometa 109P/Swift-Tuttle, radijant, odnosno ishodišna tačka na nebu je Sazvežđe Persej. Maksimalna aktivnost je između 10. i 13. avgusta, a maksimalni broj meteora je od 80 do 100 u satu.

Posmatranje zvezda padalica najbolje je daleko od gradskog svetla, ležeći na tlu. Važno je znati da je našim očima potrebno oko pola sata da se prilagode noćnim uslovima.

izvor: agencije, foto: ilustracija