Linije 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 64, 69 menjaju trasu


Zbog manifestacije Festival uličnih svirača privremeno se
menjaju trase autobuskih linija na sledeći način:

I ) 28.8. do 01.09.2019. godine u 18:00 časova

LINIJE BROJ 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 64
Smer iz Novog Sada - Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Kamenički put, levo u Ulicu Dunavske divizije, desno u Preradovićevu ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer iz Petrovaradina - Od raskrsnice ulica Preradovićeva i Dunavske divizije autobusi skreću levo u Ulicu Dunavske divizije (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), desno na Kamenički put, levo na Kej Skojevaca (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), desno Trg vladike Nikolaja do Varadinskog mosta i dalje nastavljaju redovnom trasom.

LINIJA BROJ 69
Smer iz Novog Sada - Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Kamenički put do raskrsnice sa Ulicom Dunavske divizije i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer sa Čardaka - Od raskrsnice ulica Kamenički put i Dunavske divizije autobusi saobraćaju pravo Kameničkim putem, levo na Kej Skojevaca (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), desno Trg vladike Nikolaja do Varadinskog mosta i dalje nastavljaju redovnom trasom.

AUTOBUSI U SMERU KA PETROVARADINU KORISTE IZGRAĐENO STAJALIŠTE POSLE SILASKA SA VARADINSKOG MOSTA.


II ) 29.8. u periodu od 19:00 časova do 21:00 časa

LINIJA BROJ 3
Smer iz Novog Sada - Autobusi sa stajališta Uspenska/Šafarikova skreću desno u Ulicu Jevrejska, desno na Bulevar oslobođenja, pravo do Mosta slobode, nakon tunela desno i pravo do izdvajanja desno za Kamenički put, pravo Kameničkim putem do skretanja desno u ulicu Dunavske divizije, desno u Preradovićevu ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer iz Petrovaradina - Od raskrsnice ulica Preradovićeva i Dunavske divizije autobusi skreću levo u Ulicu Dunavske divizije (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), levo na Kamenički put, nakon RTV levo na pravac prema tunelu i Mostu slobode, nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do skretanja desno u Jevrejsku ulicu, pa levo u Uspensku ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom.

LINIJA BROJ 6
Smer Adice-Podbara - Autobusi iz Futoške ulice skreću desno na Bulevar oslobođenja, pravo do prvog skretanja levo u Ulicu Maksima Gorkog, pravo do Keja žrtava racije, skreću levo na Kej žrtava racije i pravo nastavljaju do stajališta Beogradski kej/Kapetanija i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer Podbara-Adice - Autobusi sa Beogradskog keja produžavaju Kejom žrtava racije, skreću desno u Ulicu Maksima Gorkog, kojom nastavljaju do Bulevara oslobođenja, gde skreće desno, nastavljaju pravo do Futoške ulice, gde skreće levo i dalje nastavljaju redovnom trasom.

LINIJE BROJ 9, 9a
Smer iz Novog Sada - Autobusi sa Bulevara Cara Lazara (kod Merkatora) skreću desno na Bulevar oslobođenja, pravo do Mosta slobode, nakon tunela skreću desno i produžavaju pravo do izdvajanja desno za Kamenički put, pravo Kameničkim putem do skretanja desno u Ulicu Dunavske divizije, desno u Preradovićevu ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer iz Petrovaradina - Od raskrsnice ulica Preradovićeva i Dunavske divizije autobusi skreću levo u Ulicu Dunavske divizije (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), levo na Kamenički put, nakon RTV levo na pravac prema tunelu i Mostu slobode, nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do skretanja levo na Bulevar cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom.

LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64
Smer iz Novog Sada - Autobusi na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog produžavaju pravo do Mosta slobode, nakon tunela skreću desno i nastavljaju pravo do izdvajanja desno za Kamenički put, pravo Kameničkim putem do skretanja desno u Ulicu Dunavske divizije, desno u Preradovićevu ulicu i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer iz Petrovaradina - Od raskrsnice ulica Preradovićeva i Dunavske divizije autobusi skreću levo u Ulicu Dunavske divizije (ZAUSTAVLJAJU SE NA PRIVREMENOM STAJALIŠTU), levo na Kamenički put, nakon RTV skreću levo na pravac prema tunelu i mostu Slobode, nastavljaju pravo Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog i dalje nastavljaju redovnom trasom.

LINIJA BROJ 69
Smer iz Novog Sada - Autobusi na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog produžavaju pravo do Mosta slobode, nakon tunela skreću desno i produžđavaju pravo do priključenja na Kamenički put, odakle produžavaju do Sremske Kamenice/Univerzitet i dalje nastavljaju redovnom trasom.
Smer iz Sremske Kamenice - Od raskrsnice na Kameničkom putu autobusi skreću desno prema tunelu i mostu Slobode, produžavaju pravo Bulevarom oslobođenja do Ulice Maksima Gorkog i dalje nastavljaju redovnom trasom.

AUTOBUSI U SMERU KA PETROVARADINU I SREMSKOJ KAMENICI KORISTE PRVO STAJALIŠTE POSLE SILASKA SA REDOVNE TRASE KRETANJA.