Čistoća: Svakodnevno uklonimo male deponije sa oko 40 lokacija širom grada


Zbog velikog broja divljih deponija, koje nemarni građani
prave svakodnevno, JKP „Čistoća“ Novi Sad, apeluje na građane da se ponašaju savestno i ne narušavaju higijenu našeg grada.

Pozivamo Novosađane da nam pomognu u očuvanju životne sredine i čistoće našeg grada!

- Svakodnevno uklonimo male deponije sa oko 40 lokacija širom grada, što je godišnje blizu 11.000 kubika smeća.  Apelujemo na građane da se uzdrže u odlaganju otpada tamo gde mu nije mesto.

Nemojte ostavljati krupni, kabasti otpad, staru sanitarnu opremu ni šut u kontejner za komunalni otpad, pored kontejnera ili na javnoj površini već u veliki kontejner za krupni otpad koji možete iznajmiti u našem preduzeću ili sačekati akciju organizovanog postavljanja takvog kontejnera od strane našeg preduzeća. Takođe, takav otpad možete odneti na Gradsku deponiju gde je prijem besplatan a prostor gde se istovara pristupačan. – poručuje Vladimir Zelenović, direktor JKP „Čistoća“ Novi Sad.

Pored toga, pozivamo građane da  kućni otpad odlažu u kontejner za komunalni otpad, a ne pored kontejnera, u korpu za sitan otpad ili na javnoj površini.

Akcije uklanjanja divljih deponije se odvijaju svakodnevno, o čemu svedoče fotografije na fejsbuk stranici Čistoće.