Autobusi na linijama 1, 4, 8, 11A/B i 13 ponovo saobraćaju redovnom trasom


Autobusi na linijama 1, 4, 8, 11A/B i 13 ponovo saobraćaju
redovnom trasom na Limanu.

Uslovi za povratak na redovnu trasu stekli su se završetkom radova u Fruškogorskoj ulici.