Alibegovac turistički potencijal Novog Sada: Nove zgrade, ulice, turistički i sportsko-rekreativni centar...


Predviđen je prostor za stanovanje, poslovanje

Zainteresovani građani mogu do 18. avgusta da pogledaju konceptualni okvir plana detaljne regulacije dela Alibegovca, na kojem se planira izgradnja turističko-sportsko-rekreativnih površina.

Alibegovac je i ranije viđen kao turistički potencijal Novog Sada, pa su gradski urbanisti već razmatrali kako iskoristiti ovaj lokalitet, ali na nešto manjoj površini.

Planom je obuhvaćeno 52,6 hektara, a najveći deo odnosi se na turističko-sportsko-rekreativne površine i prostor za stanovanje. Trenutno najveći deo ovog prostora zauzimaju parcele pod voćnjacima, livadama i oranicama, prenosi 021.rs.

"Na ovom prostoru postoje ograničavajući faktori koji znatno utiču na organizaciju prostora. Bespravna izgradnja jedan je od elemenata koji utiču na organizaciju prostora i otežava realizaciju racionalnog saobraćajnog rešenja. Takođe, postojeći dalekovod i gasovod, sa svojim zaštitnim pojasevima, ograničavaju realizaciju planiranih namena", navodi se u dokumentu, uz dodatak da na uređenje prostora utiče i Rokov potok, te pojas kontrolisane izgradnje uz državni put.

Osim sportskog-rekreativnih površina, predviđen je prostor za stanovanje, poslovanje, opštegradski centar, predškolsku ustanovu. Posebna pažnja se skreće na to kako bi se izradila ulična mreža zbog strmog terena, prenosi 021.rs.

izvor: 021.rs, foto: Free-Photos, Pixabay