Udruženje profesionalnih upravnika poziva na izmene Zakona o stanovanju


Udruženje profesionalnih upravnika Novog Sada pozvalo je na
izmenu Zakona o stanovanju kako bi se lakše primenjivao u praksi.

Profesionalni upravnici traže da rade po ugovorima o delu, bez osnivanja firme koja je organizator upravljanja i zbog čega imaju, kako kažu, komplikovane poreske i administrativne procedure.