Elektronsko mapiranje: Osmišljena mobilna aplikacija za lociranje ambrozije


U Laboratoriji za invazivne i alergijske biljke
Prirodno matematičkog fakulteta pokreću pilot projekat elektronskog mapiranja ambrozije.

Osmišljena je aplikacija pomoću koje će se putem mobilnog telefona određivati lokacija ove korovske biljke.

Ambrozija u letnjim mesecima daje najveće koncentracije polena.

foto: Pexels