Bez prevara za vreme EXIT-a: Ovo je zvanični cenovnik taksi prevoza u Novom Sadu


Jedinstvene cene za sve taksi prevoznike u Gradu

Gradska uprava za inspekcijske poslove, Odsek inspekcije za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora Grada Novog Sada dobija prijave u vezi sa visinom naplate usluga taksi prevoza, za vreme održavanja sajamskih, muzičkih i drugih manifestacija koje se održavaju u Novom Sadu.

Cene usluga korišćenja taksi prevoza, koje se navode u prijavama, često prevazilaze cene koje su donešene u skladu sa taksi tarifom za obavlјanje taksi prevoza. Cene usluga u okviru taksi tarife po kojima mora da se obavlјa taksi prevoz na teritoriji Grada, aktom utvrđuje Gradsko veće i jedinstvene su za sve taksi prevoznike u Gradu Novom Sadu i iznose:

  Naziv  Tarifa 1  Tarifa 2  Tarifa 3
1.  Start  100,00  100,00  100,00
2.  Vožnja po pređenom kilometru  54,00  66,00  98,00
3.  Čekanje po času  580,00  580,00  580,00
4.  Lični prtlјag teži od 30 kg  50,00  50,00  50,00

Tarifa 1. primenjuje se u vremenu od 6,00 do 22,00 časa
Tarifa 2. primenjuje se u vremenu od 22,00 do 6,00 časa
Tarifa 3. primenjuje se u vremenu 0,00 do 24,00 časa, za taksi prevoz van područja naselјenih mesta

Ovom prilikom obaveštavamo sve korisnike usluga taksi prevoza putnika, da je u skladu sa članom 31. Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2019, 13/2019 - ispr. i 20/2019 - ispr.) taksi vozač dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uklјuči taksimetar, za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza i izda račun na kraju vožnje, navodi se u saopštenju.

U slučaju da taksi vozač, po završetku vožnje, ne izda putniku navedeni račun, putnik nije u obavezi da plati cenu usluge taksi prevoza.

foto: Free-Photos, Pixabay

Počinje EXIT: Peace on Earth, Peace with Earth (DIREKTAN PRENOS - UŽIVO) Sve o festivalu...