Uklapanje u arhitektutu Novog naselja: Novi stadion i sportska dvorana na Jugovićevu čeka projektanta


Uprava je pozvala učesnike isprave nedostatke

Nakon nekoliko neuspelih javnih nabavki, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije (UGZINS) pokušaće da kroz pregovarački postupak nađe projektanta za atletsku dvoranu i stadion na Jugovićevu.

Budući da su ponude na prethodnom tenderu ocenjene kao neprihvatljive, Uprava je pozvala učesnike da te nedostatke isprave, a za to će imati rok do 7. juna.

Prvobitni uslovi za učešće u javnoj nabavci, poput tehničke specifikacije i kriterijuma za dodelu ugovora, ostaju isti i u pregovaračkom postupku, koji će se odvijati u tri faze: otvaranje i stručni pregled ponude, a nakon toga su i pregovori 17. juna, prenosi Dnevnik.

Procenjena vrednost tehničke dokumentacije atletske dvorane i stadiona na Jugovićevu je 23.333.333 dinara, a na tender su dostavljene dve ponude. „Šidprojekt”, zajedno s još pet firmi, ponudio je da po ceni od 23.133.000 dinara isporuči tehničku dokumentaciju za 180 kalendarskih dana. Imajući u vidu cenu i rokove, ponuda druge grupe preduzeća, s „Pro-ingom” DOO za projektovanje i inženjering Novi Sad na čelu, bila je nešto povoljnija, odnosno oni će za 22.290.000 dinara završiti projektnu dokumentaciju i to u roku od 175 kalendarskih dana.

Plan detaljne regulacije predviđa gradnju atletskog kompleksa severno od Bulevara vojvode Stepe, iza poslovnih objekata, a reč je o zemljištu u sklopu kasarne „Jugovićevo”. Intersantno je to da je u blizini planiranog sportskog centra predviđena gradnja višespratnica sa stanovima namenjenim pripadnicima snaga bezbednosti.

U okviru kompleksa, koji će se prostirati na 12.000 kvadratnih metara, biće atletska dvorana visine do dva sprata, stadion, pomoćni tereni, staze za zagrevanje, prostori za dečju atletiku i igrališta, parkinzi, pešačke i kolske komunikacije, kao i prostor za trim-staze, ali i sportove poput tenisa, malog fudbala i slično. Oko 60 odsto ukupne površine kompleksa namenjeno je sportskim sadržajima, a na preostalom delu zemljišta planirane su zelene i slobodne površine i parkinzi.

Dvorana za atletiku trebalo bi da ima ovalnu stazu dužine 200 metara, zatim stazu za sprint, zaletište za skok uvis, skok s motkom, dva zaletišta za skok udalj i troskok, kao i prostor za bacanje kugle. Predviđeno je da dvorana ima kapacitet od 1.500 do 2.500 mesta za sedenje, a u zavisnosti od ranga takmičenja, ostavljena je mogućnost za ubacivanje montažno-demontažnih tribina. Osim pratećih sadržaja neophodnih za funkcionisanje sportskog objekta, poput sanitarnih čvorova s toaletima i kupatilima, svlačionica i drugih, planirane su i prostorije za administraciju, sale za gimnastiku, aerobik, kao i teretana. Urbanisti su ostavili mogućnost i da u sklopu dvorane budu prostori za komercijalne i uslužne delatnosti, kao i manji ugostiteljski punktovi, ali da ne prelaze više od deset odsto ukupne površine.

Funkcionalno i konstruktivno dvorana će biti povezana sa stadionom površine od 2.000 do 2.800 kvadrata i kapaciteta 2.000 do 5.000 sedišta. Predviđena je ovalna staza duga 400 metara s najmanje osam trkačkih traka, stazom za stiplčez, te prostori sa zaletištem za skok uvis, skok s motkom, kao i dva za skok udalj i troskok, zatim prostor za bacanje kugle, diska, kladiva i koplja.

Kako je planirano, u južnom i zapadnom delu kompleksa će biti otvoreni sportski tereni, odnosno pomoćni teren za bacačke discipline, površine oko 0,92 hektara, staze za zagrevanje, tzv. uzbrdice za treninge i teren za dečju atletiku s dve jame za skok udalj. U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da će u skladu s prostornim mogućnostima lokacije, realizacija još nekih sportskih terena zavisiti od konačnih dimenzija i kapaciteta atletske dvorane i stadiona.

Interesantno je da je jedan od uslova Gradske uprave i da sportski centar bude jednostavne i nepretenciozne arhitekture, te da se po obliku uklapa u arhitektutu Novog naselja. Međutim, uporedo se zahteva da sportski centar doprinese i stvaranju novog identiteta tog dela grada, koji je još neizgrađen i neuređen.

izvor: dnenvik.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO