HAJDE! u pozorište u šumi: Fruška Gora od 12. - 14. jula


HAJDE! Na Frušku goru! Na obodu najveće lipove šume
u Evropi okupiće se mladi umetnici iz 10 zemalja, i izvešće za vas 25 predstava!

​Fizički i govorni teatar, savremeni ples, performance art, pantomima, klovnovi, akrobacija i improvizacija
- u formi monodrame i grupnih predstava -


HAJDE! je spona između mladih umetnika koji žive, rade ili studiraju u Švajcarskoj sa umetnicima koji svoju umetničku karijeru grade u Srbiji. Švajcarska je zemlja bogate i raznolike umetničke prošlosti i savremene umetničke scene. Mladi umetnici iz celog sveta borave u Švajcarskoj radi studiranja, stručnog usavršavanja i različitih oblika svojih profesionalnih usmerenja. Istovremeno, u Srbiji, posebno u Novom Sadu, pojavljuju se novi oblici scenske umetnosti i stvara se inovativna generacija savremenog teatra.

Upravo zbog toga, važan cilj naseg Festivala jeste da spojimo ova dva raznolika sveta i omogućimo im da njihova dela predstave međunarodnoj javnosti,najpre na Fruškoj gori, a potom širom Evrope i sveta.

Više informacija na liku.

izvor, hajdefestival.com, foto: facebook.com/hajdefest