Radovi na deonici do 2021: Završena izgradnja denivelisanog ukrštanja na pruzi Stara Pazova - Novi Sad


Kompanija „RŽD Internešnl“ završila je izgradnju železničke
denivelisane galerije na 41. km pruge Beograd – Budimpešta.

To će omogućiti optimizaciju dinamike voznog saobraćaja, povećaće propusnu moć deonice od stanice Inđija do Beograda, kao i protok tereta i putnika na međunarodnom saobraćajnom Koridoru H.

Galerija je ugrađena na mestu presecanja osnovnog pravca pruge Beograd – Budimpešta i železničkog koloseka u pravcu stanice Šid, u neposrednoj blizini stanice Inđija. Takođe, stručnjaci „RŽD Internešnl“ trenutno polažu gornji stroj koloseka od novog ukrštanja do veze sa postojećom železničkom prugom na stanici Šid.

Na deonici Stara Pazova – Novi Sad kompanija „RŽD Internešnl“ izvodi izgradnju železničke pruge za brzinu od 200 km na sat, kao i radove na izgradnji vijadukta u dužini od tri kilometra u kombinaciji sa galerijom u plavnom delu Dunava i dvokolosečnom tunelu u delu Čortanovci.

Osim toga, planirana je izgradnja još dva vijadukta, 21 mosta i podvožnjaka, kao i 29 propusta.

Takođe će biti izgrađena nova stanica Beška sa pothodnicima, putnički peroni, a biće i rekonstruisane stanice Inđija, Sremski Karlovci i Petrovaradin sa pothodnicima, kao i stajalište Karlovački Vinogradi.

Planirano je da se radovi na deonici završe do 2021. godine.