Povratak na redovnu trasu linija 41, 42, 43


Autobusi na linijama 41, 42 i 43 od 01. maja, ponovo saobraćaju
redovnom trasom.

Uslovi za povratak na redovnu trasu stekli su se završetkom radova na izgradnji kanalizacije otpadnih voda.

POPULARNO