Penzioneri besplatno u banje, raspisan konkurs


Raspisan je Konkurs za besplatnu rehabilitaciju u banjama za
penzionere čija penzija ne prelazi 26.324 dinara i koji u poslednjih pet godina nisu to pravo koristili.

Prijave se podnose od 6. do 21. maja, a članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje tog prava.

foto: Free-Photos, Pixabay

POPULARNO