Istorija NS: Pogled na bulevar u izgradnji, šezdesete...


Pogled na bulevar u izgradnji
(raskrsnica sa ulicama Pap Pavla i Novosadskog sajma) sa zgrade Dnevnika, šezdesete...

Zgrada Dnevnika završena je 1967. godine, a železnička stanica (koju vidimo u daljini) tri godine pre toga.

Ovaj isti pogled prema zgradi SUP-a (visoka zgrada zdesna) danas je opstruiran blokom zgrada na praznom placu u prvom planu po sredini fotografije (između zgrade Dnevnika i Ulice Pap Pavla).

Sva niska gradnja uz bulevar u međuvremenu je zamenjena visokom...

izvor: Stare fotografije Novog Sada

Istorija NS: 1968. godina - Danas je ovde raskrsnica Bulevara i ulica Maksima Gorkog i Braće Ribnikar

POPULARNO