Gradska skupština propisala najmanje visine naknada za održavanje zgrada


Vlasnici garaža tekuće održavanje plaćaće 195 dinara

Gradska skupština propisala je najmanje visine naknada za tekuće i investiciono održavanje zgrada, za koje skupština stambene zajednice neće moći da propiše niži iznos od navedenog u toj odluci.

Prema toj odluci, za tekuće održavanje za stan ili poslovni prostor u zgradi sa liftom plaćaće se 422 dinara mesečno, za stan ili lokal u zgradi koja nema lift 324 dinara.

Vlasnici garaža tekuće održavanje plaćaće 195 dinara, a garažni boksovi i mesta u zajedničkoj garaži će koštati 130 dinara.

Za samostalne delove zgrade, odnosno prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice i sklonište, mesečni iznos je 195 dinara.

Ukoliko zgrada ima lift i stara je do deset godina, za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade svaki stan će izdvajati najmanje 3,60 dinara po kvadratnom metru.

Za stanove u zgradama starosti od deset do 20 godina ta cena je 5,50 dinara po kvadratu, a za one starosti od 20 do 30 godina 7,30 dinara, dok je za stanove starosti od 30 godina iznos 9,10 dinara po kvadratnom metru

Skupštine stambenih zajednica imaće 90 dana od stupanja na snagu te odluke da donesu akt o visini iznosa o tekućem i investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade, kao i akt o visini iznosa troškova iz svih drugih nadležnosti stambenih zajednica.

Kad je reč o plaćanju te obaveze, svaki stanar mora na tekući račun stambene zajednice da uplati dogovoreni iznos najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu.

Takođe, stanari mogu imati dogovor sa upravnikom zgrade o drugačijem načinu plaćanja.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: NSinfo