Vojvodina regresira prevoz za blizu 2.000 studenata


Pravo na ova sredstva ostvarilo je 28 lokalnih samouprava

Za regresiranje prevoza studenata u međugradskom, odnosno, međumesnom saobraćaju na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost obezbedio je 20 miliona dinara.

Sredstva za regresiranje prevoza namenjena su za budzetske studente, za studente koji nisu korisnici usluga smeštaja i ishrane u studentskim centrima i koji ne koriste stipendije i kredite.

Na osnovu javnog konkursa, pravo na ova sredstva ostvarilo je 28 lokalnih samouprava, a njihovim predstavnicima je danas, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio ugovore i rešenja o dodeli novčanih sredstava.

Obraćajući se prisutnim predstavnicima opština pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević naglasio je da niko nije tako važan kao mladi koji se školuju.

„Visoko obrazovanje u AP Vojvodini je decentralizovano. Mi imamo šest lokalnih samouprava koji su nosioci visokog obrazovanja na visokim strukovnim školama, pa tako osim Novog Sada, imamo Suboticu, Kikindu, Vršac, Zrenjanin i Sremsku Mitrovicu.

S druge strane, Univerzitet u Novom Sadu je lociran još u tri grada: Somboru, Subotici i Zrenjaninu, a ako tome dodamo da smo prisutni i u Bujanovcu, znači da smo na korak od praga vašeg doma“, rekao je sekretar Milošević i dodao da se podrška studentima koji se obrazuju u Novom Sadu ogleda u obezbeđivanju smeštaja, čiji broj, zajedno sa Zrenjaninom, Somborom i Suboticom iznosi blizu 4.000 smeštajnih jedinica i na taj način im je omogućeno kvalitetnije studiranje i ušteda porodičnog budzeta.

„Lokalne samouprave su poslale, zahvaljujući ovom programu, lepu poruku – ostanite kod nas. Suština ovih projekata jeste – malo više ljubavi, jer ako ste se već opredelili da studirate i verujete u vašu budućnost, čitave generacije i našeg društva, onda predlažem da, pored roditelja pomogne lokalna samouprava, pokrajinska, republička administracija, pre svih mi, već sada“, kazao je Milošević.

foto: nenetus/freedigitalphotos.net

POPULARNO