Više od sto četrdeset četiri miliona dinara za obnovu 48 objekata obrazovno-vaspitnih ustanova


Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i naciopnalne
manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš predstavio je, u holu Pokrajinske vlade, projekte investicionih ulaganja, u okviru kojih se finansira odnosno sufinansira rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i investiciono održavanje objekata obrazovno-vaspitnih ustanova na teritoriji AP Vojvodine.

Ovi projekti započeti su 2017. godine, kada je prvi put i raspisan konkurs za tu namenu. Za protekle dve godine, putem konkursa pomenutog sekretarijata i iz tekuće budzetske rezerve izdvojeno je približno sedam stotina trideset miliona dinara.

Prema pristiglim prijavama, može se zaključiti da su zamena stolarije, sanacija krovne konstrukcije i zamena krovnog pokrivača, energetska sanacija objekta – postavljanje termoizolacije na fasade objekata, sanacija sanitarnih čvorova, sanacija i rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija i instalacija za zagrevanje objekata i dalje među prioritetnim potrebama vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji AP Vojvodine.

„Nadamo se da ćemo značajno doprineti poboljšanju uslova školovanja i rada ovih ustanova. I ovaj put podsećam na to koliko je važno raditi na obezbeđivanju odgovarajuće infrastrukture prema evropskim standardima, koja zadovoljava potrebe novog tehnološkog razvoja. Namera nam je da istrajemo u zajedničkom cilju, a to je obezbeđivanje boljih uslova za boravak i rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, imajući na umu, pre svega, interes dece koja pohađaju nastavu u tim ustanovama. Pokrajina je istrajala u ovom poduhvatu, kako je to i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović na samom početku mandata istakao, a mi ćemo nastaviti sa ovim vidom podrške.ˮ - rekao je Njilaš.

Resorni sekretar u svom govoru naglasio je i značaj lokalnih samouprava, kao i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, koji su do sada izdvojili znatna sredstva i učestvovali u finansiranju ovakvih projekata.

Projektima, u okviru kojih su danas potpisani ugovori, obuhvaćeno je ukupno 48 korisnika, od toga 44 ustanove obrazovanja i četiri jedinice lokalnih samouprava, kojima su odobrena sredstva za izvođenje građevinskih radova na objektima, četiri predškolske ustanove, 28 osnovnih škola, 12 srednjih škola i četiri doma učenika.

U skladu s finansijskim planom nadležnog sekretarijata, iz budzeta je izdvojeno 144.159.702,00 dinara. Na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja – 93.400.00,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja – 32.800.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda – 8.964.702,00 dinara i za predškolske ustanove – 8.995.000,00 dinara.

Na konkurs je pristiglo 226 prijava za potrebe 209 ustanova, a ukupan iznos traženih sredstava prelazi milijardu dinara.

POPULARNO