Umesto Auto-koopa nova ulica na Satelitu


Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije donela
je odluku da rušenje nekadašnjeg “Auto-koopa” na Futoškom putu poveri “MB Kopu” iz Petrovaradina, kao nosiocu posla.

To preduzeće će zajedno s učesnicima u ponudi, firmama “Kosmo-kop” iz Bukovca i “Vojmilović kompani” d.o.o iz Novog Sada imati 30 kalendarskih dana da ukloni objekte komleksa, a za taj posao će dobiti skoro tri miliona dinara s PDV-om.

Procenjena vrednost javne nabavke bila je gotovo 4,6 miliona dinara, a na adresu Gradske uprave dostavljeno je pet ponuda. Iako je “Bulevar gradnja” imala najpovoljniju ponudu, 2,36 miliona (bez PDV-a), s rokom od 15 kalendarskih dana, ugovor im nije dodeljen zbog neispunjavanja nepohodnih tehničkih kapaciteta, prenosi Dnevnik.

Inače, planirano je rušenje četiri prizemna objekta ukupne površine više od hiljadu kvadrata. Najveća od četiri zgrade ima 598 kvadrata, dok je površina najmanje 102 metra kvadratna. Reč je o klasično zidanim objektima od pune opeke, od kojih je na dva porušena krovna konstrukcija.

Kako je u konkursnoj dokumentaciji navedeno, razlog za rušenje objekata je raščišćavanje parcele, jer je na tom mestu predviđena izgradnju saobraćajnice koja bi trebalo da poveže Ulicu Ive Ćipika s Futoškim putem.

Kompleks „Auto-koopa” već odavno je zapušten i napušten, a građani koji u okolini žive godinama se žale da delimično urušene zgrade ugrožavaju bezbednost prolaznika, ali i osoba koje tu nelegalno borave.

izvor: dnevnik.rs, foto: ilustracija

POPULARNO