Prolećni festival vina u Sremskim Karlovcima od 3. do 5. maja


Sezona prolećnih manifestacija vina nastavlja se u
Sremskim Karlovcima Prolećnim festivalom vina koji će se održati od 3. do 5. maja.

Treći festival vina, smešten u kulturno - istorijskoj celini Sremskih Karlovaca, okuplja i ove godine čuvene karlovačke vinare, medare, kao i proizvođače rukotvorina.

POPULARNO