Istorija NS: Pogled iz Zmaj Jovine na uzanu Gimnazijsku ulicu


Pogled prema Vladičinom dvoru, i niz današnju
Gimnazijsku ulicu...

Ugaona zgrada u drugom planu zdesna (sa balkonom na ćošku), koju vidimo niz celu dužinu današnje Gimnazijske ulice, bila je poznata pod imenom Dietzgen i srušena je posle II sv. rata, čime je do tada uzana ulica dobila na širini. Takođe, današnja zgrada biblioteke tako je postala ugaona...

izvor: Stare fotografije Novog Sada

Petrovaradinska tvrđava ponovo dobija osmatračnicu, 2008. uklonjena zbog nebezbednosti

POPULARNO