I GSP ponovo preko Sentandrejskog mosta - od kružnog toka izmena


Autobusi na linijama 1 i 35 od 30. marta ponovo saobraćaju
Sentandrejskim mostom.

Od kružnog toka i dalje je na snazi privremena izmena trase.

Autobusi na liniji 15 od 30. marta saobraćaju redovnom trasom.

Uslovi za povratak na redovnu trasu stekli su se završetkom radova na rehabilitaciji Sentandrejskog mosta.

Kasni novi Sentandrejski bulevar - rok produžen za još 108 dana

Otvoren Sentandrejski most - pušten u saobraćaj, izrada projektne dokumentacije za novi "most blizanac"

POPULARNO