Garaže, novi hotel, škola za 800 učenika... u blokovima oko Cara Dušana


Planirana je i  izgradnja nove osnovne škole za osamsto učenika

Plan detaljne regulacije blokova oko Ulice cara Dušana, predviđa izgradnju parking garaže između ulica Tone Hadžića i Braće Grulović.

Ova garaža bi samo delimično zadovoljila potrebe za parkiranjem korisnika objekata uz Bulevar Evrope, pa se kao obavezna navodi i izgradnja podzemnih garaža. Kao jedna od mogućih lokacija, predviđena je zelena površina između ulica Olge Petrov i Teodora Pavlovića. U tom slučaju, planirano je da se iznad nosećih elemenata konstrukcije garaže zasade stabla.

Na adresi Cara Dušana 6 i 6a naći će se garni hotel, koji će imati tri sprata i potkrovlje, a planirano je i još nekoliko poslovnih i stambeno-poslovnih objekata u tom delu grada, prenosi 021.rs.

U Ulici Servo Mihalja i na Bulevaru Evrope, planira se izgradnja poslovnog objekta sa sadržajima koji su funkcionalno vezani za rad hrama Protestantske Hrišćanske zajednice, izgrađenog na susednoj parceli.

Alternativno rešenje bloka (uključujući i parcelu postojećeg hrama) je objedinjavanje ovih parcela sa parcelom hrama i izgradnja planiranih sadržaja u sklopu kompleksa koji bi funkcionalno povezao navedene sadržaje religiozne,  edukativne i humanitarne  namene. Uslov za realizaciju je rušenje postojećeg hrama čiji gabarit obilazi regulacija Bulevara Evrope.

Između ulica Servo Mihalja i Đorđa Magaraševića je, zbog povećanja stambenih kapaciteta, planirana izgradnja nove osnovne škole za osamsto učenika u dve, odnosno četristo učenika u jednoj smeni. Ovaj objekat je bio u planovima i ranije, ali za sada nije realizovan zbog "složenih imovinsko-pravnih odnosa" na postojećim parcelama porodičnog stanovanja, prenosi 021.rs.

izvor: 021.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO