Sve veći broj turista iz Kine u Novom Sadu - saradnja na svim nivoima


Sve veći broj turista iz Kine dolazi u evropske zemlje

Srbija ima šansu da privuče značajan broj posetilaca iz ove zemlje sa kojom imamo bezvizni režim.

U Turističkoj organizaciji Novog Sada kažu da razvijaju veze pre svega saradnjom sa kineskim novinarima i turoperatorima.

Saradnja sa kineskim provincijama - veoma značajna za Vojvodinu, nove investicije...

POPULARNO