Sentandrejski most u potpunosti rekonstruisan - u subotu se pušta u saobraćaj (FOTO)


 Sentandrejski most će u subotu biti pušten u saobraćaj

Zahvalјujući zajedničkom ulaganju Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, Sentandrejski most je u potpunosti rekonstruisan, čime su pobolјšani uslovi za bezbednije odvijanje saobraćaja na ovom veoma frekventnom putnom pravcu.

S obzirom na to da su završeni svi predviđeni radovi i izvršeno ispitivanje nosivosti, Sentandrejski most će u subotu 30. marta, u popodnevnim časovima, biti pušten u saobraćaj.


U okviru radova na donjem stroju mosta, obavlјena je rehabilitacija stubova, sanacija glavnog nosača, čišćenje unutrašnjeg dela sanduka i ugradnja novih kablova, čime je ojačana konstrukcija mosta.

Na samom mostu zamenjen je asfalt na kolovozu, izgrađene su nove pešačke staze, hidroizolacija i slivnici, postavlјena nova zaštitna (pešačka) i odbojna ograda, obeležena horizontalna i vertikalna signalizacija i izgrađeno novo javno osvetlјenje kandelaberskog tipa.


Sem toga, obavlјeni su i radovi na prilaznim kolovoznim konstrukcijama, gde je izvršena rehabilitacija saobraćajnice u delu do skretanja ka BIG-u i do kružne raskrsnice sa klisanske strane, a te radove je sopstvenim sredstvima finansiralo JP „Putevi Srbije“.

Obnova Sentandrejskog mosta neodvojiva je od drugog kapitalnog projekta, a to je rekonstrukcija Sentandrejskog puta, koja je trenutno u toku.


Realizacijom tih značajnih investicija doprineće se  kompletnom uređenju komunalne infrastrukture u ovom delu grada i postići će se veći urbani razvoj na teritoriji mesnih zajednica Klisa, Slana bara i Vidovdansko naselјe.

Zbog izuzetne saobraćajne opterećenosti i proširenja Sentandrejskog puta, postoji potreba za izgradnjom novog Sentandrejskog mosta, neposredno uz postojeći, a za ovaj tzv. „most blizanac“ trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije, navodi se u saopštenju.

izvor, foto: novisad.rs

Kasni novi Sentandrejski bulevar - rok produžen za još 108 dana

POPULARNO