Radovi po planu: Nova glavna crpna stanica do kraja godine - Kej konačno bez neprijatnih mirisa


Radovi na izgradnji nove crpne stanice kod Kvantaške pijace
idu predviđenom dinamikom.

Očekuje se da budu završeni do kraja godine.

U potpunosti će zameniti sadašnju crpnu stanicu na uglu Radničke ulice i Keja žrtava racije.

Nova glavna crpna stanica NGC-1 treba u potpunosti da zameni postojeću glavnu crpnu stanicu GC-1 koja se nalazi na raskrsnici Radničke ulice i Keja žrtava racije.

GC-1 je u funkciji još od početka šezdesetih godina i služi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda južnog gradskog sliva kanalizacije.

Potpuno izolovan objekat, iz kojeg ne može da izađe zagađeni vazduh sa neprijatnim mirisom.

POPULARNO