Odobrena ponuda: Port Dubai kupuje Luku Novi Sad


Dokumentacija u skladu sa Uputstvom za ponuđače

Komisija za sprovođenje postupka privatizacije Luke Novi Sad AD odlučila je da predloži Ministarstvu privrede da odobri prijavu jedinog ponuđača u postupku, kompanije "P&O Ports Dubai" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odluka je doneta nakon druge sednice Komisije na kojoj je pregledana dopunjena dokumentacija ponuđača.

Komisija je konstatovala da je "P&O Ports Dubai" u potpunosti postupio u skladu sa odlukom Ministarstva privrede od 5. marta 2019. godine i dokazao ispunjenost svih kvalifikacionih uslova propisanih javnim pozivom, kao i da je sva ostala dokumentacija u skladu sa Uputstvom za ponuđače i zakonskim propisima koji regulišu privatizacije.

Ministarstvo privrede će, u narednom periodu, pozvati učesnika na otvaranje finansijske ponude, navodi se u saopštenju tog ministarstva.

izvor: Tanjug, agencije, foto: Karsten Bergmann, Pixabay 

POPULARNO