Nova rigorozna pravila za vozače početnike, važiće od aprila


Nova pravila koja podrazumevaju da će novopečeni vozači imati
status početnika između dve i četiri godine, u zavisnosti od toga sa koliko godina su položili vozački ispit, važiće za sve probne dozvole izdate posle 3. aprila.

Svi koji imaju punih 19 i više godina, nakon 3. aprila dobijaju probnu dozvolu koja važi dve godine, a ako se vozačka stekne sa 17 godina, biće probna sve dok vozač ne napuni 21 godinu, piše Blic.

Svi koji probnu vozačku obezbede pre ovog datuma, moći će da pređu na "pravu" nakon godinu dana, a neće imati ni ograničenja vezana za snagu motora vozila kojim upravljaju.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, u članu 182. bavi se pitanjem probne vozačke dozvole.

 Tu piše da oni koji su položili vozački ispit sa navršenih 19 godina, dobijaju probnu vozačku dozvolu na dve godine, dok oni koji su bili mlađi od 19 godina kada su položili pomenuti ispit, dobijaju probnu dozvolu koja će im biti važeća do 21. godine života.

Ovog pravila izuzeti su đaci srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije. Njima se probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Da bi vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, a koji je i dalje maloletan, mogao da vozi, sa njim u autu mora da bude vozač sa "stažom" od najmanje pet godina, kako bi ga nadzirao.

Vozač "na probnom radu" takođe ne sme da vozi više od tri putnika, uključujući i osobu koja ga nadzire tokom vožnje.

izvor: blic.rs, foto: Tobi, Pexels