24 dečja igrališta i 24 autobuska stajališta - Nova solarna rasveta u Novom Sadu štedi energiju


Nova solarna rasveta finansirana je bespovratnim sredstvima

Na 48 lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima, postavljena je solarna rasveta. Sto stubova i svetiljki sa solarnim panelima nalaze se na mestima, na kojima nije moguće povezivanje na elektromrežu ili gde je bila potrebna dopuna osvetljenju, što je bio slučaj sa 24 dečja igrališta i 24 autobuska stajališta.

To je deo projekta "Obnovljiva solarna energija".

Iako nisu obratili pažnju na novopostavljene solarne panele, građani smatraju da njihovo postavljanje i rad mogu doprineti uštedi električne energije.

Cilj projekta je promovisanje upotrebe obnovljivih izvora energije, odnosno smanjenje upotrebe korišćenja električne energije, naročito u javnim zgradama i gradskoj infrastrukturi.

"Osim ovog vidljivog dela, da kažem ovih 100 svetiljki koje smo instalirali na 48 lokacija je i izrada katastra javnog osvetljenja, tako da sada snimljene su sve svetlosne tačke u gradu, znamo da imamo oko 32.000 stubnih metara, 34.000 svetiljki i ovaj katastar javnog osvetljenja koji je implementiran u gradski informacioni sistem će omogućiti efikasnije i bolje održavanje javnog osvetljenja, samim tim i uštedu električne energije", kaže za RTV Zorica Ninić Stupar, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije.

Nova solarna rasveta finansirana je bespovratnim sredstvima, koja su obezbeđena učešćem u IPA programu prekogranične saradnje Evropske unije.

izvor: rtv.rs, agencije, foto: Pexels

POPULARNO