Sve veći broj turista iz Kine dolazi u Novi Sad


Sve veći broj turista iz Kine dolazi u evropske zemlje

Srbija ima šansu da privuče značajan broj posetilaca iz ove zemlje sa kojom imamo bezvizni režim.

U Turističkoj organizaciji Novog Sada kažu da imaju saradnju sa kineskim turoperaterima i da su sve češći gosti našeg grada.

POPULARNO