Šetnje kroz nasleđe: Pozivaju se građani da ispričaju svoje priče, sećanja...


Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru druge faze projekta
„Šetnje kroz nasleđe” raspisala je istoimeni javni konkurs kojim se pozivaju građani i podstiče njihovo interpretiranje nasleđa kroz kreativno osmišljene „Šetnje“.

Kroz konkurs će biti finansirano ukupno 15 projekata (10 iz Novog Sada, 5 iz Zone 021 koji kroz šetnju, performans, predstavu, izložbu, prikaz fotografija, događaj u sopstvenom prostoru i slične forme ispunjavaju uslove i odgovaraju na temu javnog konkursa).


Šta ovo zapravo znači?

Osnovni cilj konkursa je podsticanje građana da se uključe u očuvanje kulturnog nasleđa kroz savremene načine interpretacije ličnih sećanja i doživljaja da bi se postigli sledeći rezultati:

proširivanje razumevanja kulturnog nasleđa izvan zvaničnog istorijskog prikaza, i prepoznavanje, vrednovanje i tumačenje svakodnevnog života, intimnih istorija i lokalnih priča;
podsticanje građana na predstavljanje priča iz lične vizure o zanimljivim mestima, likovima i događajima koji čine nezvaničnu istoriju grada Novog Sada i okoline;
uključivanje što većeg broja građana u promišljanje kulture i načina života svog kraja, kroz pričanje ličnih priča i slušanje priča drugih;
povećanje osetljivosti na kulturnu raznolikost koja postoji u Gradu Novom Sadu i Zoni 021.
Prilikom ocenjivanja projektnih predloga komisija će ocenjivati originalnost projekta, lični pristup u kreiranju šetnje, kreativnost u interpretaciji, predstavljanje „nevidljive” istorije Grada, odnosno priča koje nisu prisutne u zvaničnim narativima.


Ko može da konkuriše?

Inicijatori mogu biti sva zainteresovana fizička lica, koja žele da ispričaju svoju priču u skladu sa definisanim zahtevima konkursa.

Na konkursu, kao aplikanti, mogu učestvovati isključivo pravna lica koja su registrovana u APR-u, i imaju status udruženja, i to domaća udruženja fizičkih lica.

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije ističe 21.02.2019. godine.


Više informacija o javnom konkursu i potrebnoj pratećoj dokumentaciji pogledajte u segmentu Javni pozivi.

izvor: novisad2021.rs, foto: Stare fotografije Novog Sada