Realizacija pos­le­dnje etape Bulevara Evrope: Četvrti most u NS preko Dunava - Uskoro izgled, trasa...


Generalni projekat s prethodnom studijom opravdanosti novog
mosta preko Dunava, u produžetku Bulevara Evrope, koštaće 24,6 miliona dinara, s PDV-om.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije je 14. januara donela odluku o tome da kao nosiocu posla dodeli ugovor „DB inženjeringu” iz Beograda.

Oni će, nakon dobijanja lokacijskih uslova, imati 140 kalendarskih dana da završe tehničku dokumentaciju, zajedno s preduzećima „MHM projekt” iz Novog Sada, „Geom” iz Beograda, kao i „Gradis biroom za projektovanje” i „Ponting inženjerskim biroom” iz Maribora, prenosi Dnevnik.

Godinama se govori o tome da je potrebno izgraditi most na Dunavu koji će na još jednom mestu povezati Novi Sad i Srem, a projekat za povezivanje dveju obala u urbanističkim planovima grada postoji još od šezdesetih godina prošlog veka.

Budući da trasa planiranog mosta prolazi između kasarni Vojske Srbije, obaveza projektanta je da pribavi uslove od Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ali i od Direkcije za vodne puteve.

Osim toga, trasa preseca i odbrambeni nasip s novosadske strane pa bi se trebalo obratiti i „Vodama vojvodine”. Inače, u skladu s dobijenim uslovima, na tom mestu predložen je najmanji raspon između stubova, a to bi, kako je u tenderskoj dokumentaciji navedeno, trebalo da omogući smanjenje debljine konstrukcije samog mosta, kao i lakše uklapanje u nivelacione uslove.

Plan generalne regulacije priobalja na levoj obali Dunava u Novom Sadu, čija je izrada u toku, predviđa i nove saobraćajnice koje će povezati Ribarsko ostrvo i Kameničku adu, a na tom području direktan pristup novom mostu planiran je samo za bicikliste i pešake.

Generalni projekat trebalo bi načelno da definiše izgled i trasu, odnosno prostorna ograničenja, te namenu i korišćenje zemljišta, koncepcije i tip raskrsnica, saobraćajne tokove i druge karakteristike, koje će kasnije predstavljati osnovu za idejni projekat.

Po planskoj dokumentaciji, novi most između Šodroša i Sremske Kamenice, u produžetku Bulevara Evrope predviđen je za kretanje motor­nih vozila, autobusa, za teretni saobraćaj, ali i za pešake i bicikliste.

Na delu od Ribarskog ostrva do sremske strane planirane su po dve kolovozne trake u oba smera, kao i tri u oba smera od Ribarskog ostrva do spuštanja na bačkoj strani.

Osim toga, celom dužinom mosta predviđena je razdelna traka s obostranim biciklističkim i pešačkim stazama.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, realizacija pos­le­dnje, pete etape Bulevara Evrope, na deonici od Bulevara patrijarha Pavla i novog mosta, do planirane raskrsnice Karađorđeve ulice s državnim putem IIA-119 (Hrvatska – Beočin – Sremska Kamenica), jedan je od preduslova za unapređenje ulične mreže u gradu.

Izgradnjom novog putnog pravca, odnosno zapadne obilaznice oko Novog Sada, stvorili bi se uslovi za punu funkcionalnost Bulevara Evrope, koji će se, kada peta faza bude završena, protezati od auto-puta Beograd–Subotica na severu do Limana 4 na jugu. Okolne pristupne saobraćajnice most će povezati s planiranim nastavcima Bulevara despota Stefana, ulicama 1300 kaplara i Sime Matavulja, kao i Ribarskim ostrvom i Kameničkom adom.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: ilustracija

Od Limana preko kasarne i Ribarca u Kamenicu: Za projekat novog mosta spremno 24,6 miliona dinara