Novo naselje, Liman, Sajam - dobijaju Reciklažna ostrva


Reciklažna ostrva u Balzakovoj i ulicama Branka Bajića
i Stojana Novakovića, projektovaće novosadska firma „Hidrozavod DTD”, budući da je JKP „Čistoća”, posle raspisanog tendera, tom preduzeću dodelila ugovor vredan 1,2 milion dinara, s PDV-om.

Predviđeno je da se na već određenim mestima u pomenutim delovima grada urede i ograde prostori s kontejnerima za različite vrste otpada, prenosi Dnevnik.

Inače, nedugo nakon početka primarne separacije otpada u centru, govorilo se o proširenju projekta i na druge delove grada, ali nikakvih pomaka po tom pitanju do sada nije bilo. Iz JKP „Čistoća” napominju da je proširenje svakako u planu, ali da će građani na odvajanje otpada na Novom naselju, Limanu i u kvartu oko Sajma morati da sačekaju bar godinu, bez obzira na nedavno potpisani ugovor.

Kako je u tenderskoj dokumantaciji objašnjeno, reciklažna zelena ostrva su mesta u blizini zgrada kolektivnog stanovanja na kojima „Čistoća” planira primarnu separaciju, odnosno odvajanje otpada na samom izvoru njegovog nastanka. Takvi prostori moraju biti pristupačni pešacima i kamionima za odnošenje otpada, kao i vidno obeleženi. Planirano je da građani reciklabilni otpad odlažu u različite posude, odnosno papir, karton, tetrapak i plastiku u podzemne kontejnere, metal i staklo u reciklažna zvona, a u nadzemne kontejnere kabasti i baštenski otpad. Osim kontejnera za sakupljanje reciklažnih materijala, na zelenim ostrvima će biti smešteni i oni za mešoviti komunalni otpad, prenosi Dnevnik.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: NSinfo

POPULARNO