Nove garaže u Novom Sadu - Grad traži privatne partnere: Ispod Modene, okretnica, Bulevar Evrope...


U cilјu pobolјšanja uslova za razvoj prostora za parkiranje
i garažiranje Grad Novi Sad objavio je Neobavezujući javni poziv za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravlјanje i održavanje garaža na teritoriji Grada Novog Sada.

Neobavezujući javni poziv odnosi se na sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, a lokacije za realizaciju Projekta su Ulica Modene, Ulica Branimira Ćosića, ugao ulica Uspenske i Šafarikove, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kod Železničke stanice Novi Sad, i naselјe Detelinara, uz Bulevar Evrope.

Potencijalni partneri imaju mogućnost da pismom o zainteresovanosti upute ponude kojima će obuhvatiti sve ili samo pojedine lokacije za realizaciju Projekta, po svom izboru.

Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zemlјište za realizaciju Projekta.

Od potencijalnih partnera se očekuje da sami izvrše sopstvene procene i sprovedu sve potrebne provere kako bi ocenili vrednost Projekta.

Nakon analize primlјenih pisama o zainteresovanosti, nadležni organi Grada Novog Sada mogu da pokrenu odgovarajući postupak za izbor partnera za realizaciju Projekta, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije. Analizu primlјenih pisama o zainteresovanosti obaviće radna grupa koju je obrazovao Grad Novi Sad.

Više informacija na sajtu Grada: novisad.rs, foto: novisad.rs

POPULARNO