Nastavak ozelenjavanja Novog Sada - uklanjaju se manje divlje deponije


Povoljni vremenski uslovi omogućili su radnicima
Gradskog zelenila nastavak radova na ozelenjavanju grada.

Između ostalog, radi se na očuvanju i unapređenju zelenila između Rumenačkog puta, Avijatičarske, Pančevačke i ulice Oblačića Rada.

U toku su pripremni radovi koji obuhvataju orezivanje 111 stabala lišćara, uklanjanje preraslog šiblja sa površine od 50 kvadratnih metara, kao i 27 prestarelih, oštećenih i bolesnih stabala.

Planirana je sadnja 49 sadnica lišćara, a najzastupljenije vrste su lipa, grab, žalosna sofora i purpurna leska. Na mestima gde postoje podzemne instalacije, drveće će biti posađeno u polipropilenske cevi.

Za zaštitu sadnica u otvorima na parkingu, planirano je postavljanje metalne ograde. Projektom je predviđena i sadnja 892 komada ukrasnog šiblja. Travnate površine koje su oštećene, a radi se o 602 kvadratna metra, biće obnovljene. Na 169 kvadratnih metara ovaj deo grada krasiće nova cvetna rundela. U ovom bloku biće postavljeno i šest parkovskih klupa.

Gradsko zelenilo izvodi radove i na prostoru između ulica Veselina Masleše, Janka Čmelika, do ulica Franje Kluza i Nikole Mirkova.

Pripremnim radovima obuhvaćeno je uklanjanje 60 i orezivanje 99 stabala.

Biće uklonjene manje divlje deponije građevinskog otpada.

Ovaj deo grada biće bogatiji za 152 sadnice lipe, divljeg kestena, koprivića, ukrasne trešnje, žalosnog bresta i piramidalnog jasena. Kod stabala čiji bi korenom sistem mogao da ugrozi podzemnu infrastrukturu planirana je ugradnja 17 komada polipropilenskih cevi., dok će stabla u okviru parkinga biti ograđena metalnim stubićima.

Na površini od 818 kvadratnih metara biće obnovljen travnjak.

POPULARNO