Izgradnja nove zgrade RTV - stigla do unutrašnjih radova


Za oko 390 dana, koliko traje izgradnja zgrade Radio-televizije
Vojvodine na Mišeluku, radnici su stigli do unutrašnjih radova.

"Dočekali smo Novu godinu na gradilištu, u zatvorenom objektu, gde se rade unutrušnja radovi", rekao je Nikola Kocić, rukovodilac radova.

Radnici poslednji radni dan stare godine ispraćaju unutrašnjim radovima na ventilaciji, mašinskim instalacijama, elektro-instalacijama, malterisanju i pregradnim zidovima.

"U narednu godinu ulazimo sa radovima druge etape, takođe, sa ugovorenim projektom enterijera, tako da ćemo već početkom 2019. godine imati gotov projekat enterijera. Ulazimo i sa ugovorenim radovima dela treće etape, a nadamo se da ćemo u februaru mesecu imati ostatak treće etape", kaže Marijana Divljak, direktorka Direkcije za upravljanje nepokretnostima RTV.

izvor: rtv.rs, foto: RTV screenshot